ПРОБЛЕМИ С АКУМУЛАТОРА - НЕ-ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕФЕКТИ - Част I

от .
  • Сулфатизация

     Ако акумулаторът остане в незаредено състояние по-дълго време, се получава химична реакция, в следствие на която мощността на акумулатора се влошава трайно - това се нарича сулфатизация. Върху плочите се образува фин бяло-сив слой, който в повечето случаи означава необратима повреда, т. е. акумулаторът не може да се възстанови.

     Този вид повреда може да възникне при продължително складово съхранение или ако акумулаторът се остави свързан в превозното средство, което дълго време не се използва (особено в трактор, мотоциклет, лодка и други). Но и автомобилът може да повреди свързания в него акумулатор, ако има постоянна утечка от алармена  инсталация, неизгасена лампа, часовник или друг консуматор и в следствие на това нивото на зареденост на акумулатора падне толкова, че върху плочите му се образува оловен сулфат. Той спира химичната реакция между киселината (електролита) и активната маса (оловната легировка) на плочите, и предотвратява нормалната работа на акумулатора.

Това не е производствен дефект!

  • Циклично натоварване

     При всеки цикъл на зареждане и разреждане материалът върху плочите (активната маса) влиза в електрохимична реакция, при която въз основа на разликата в потенциала (напрежението на клетката) електроните се придвижват между електродите и протича ток. При всеки цикъл на зареждане и разреждане малка част от активната маса се отделя от плочите. Експлоатационния период на акумулатора зависи от много различни фактори и това прави невъзможно предсказването на живота му. Процесът на естествено стареене чрез зареждане и разреждане в крайна сметка води до намаляне на капацитета, докато се стигне до момента, в който той вече не може да задвижи стартера на автомобила или агрегата.

Това не е производствен дефект!

     Всеки акумулатор има само ограничен (краен) брой цикли (x), преди да загуби необходимия за стартиране или задвижване капацитет. Автомобили с много консуматори като таксита, товарни автомобили, автобуси, автомобили със специален режим на движение и т.н. често достигат този x-брой цикли преждевременно. В следствие на това акумулаторите в тях се амортизират още след 12-24 месеца експлоатация.

Към Част I / Към Част II / Към Част III

Източник: BOSCH - Сервизно обслужване на акумулатори

Последна актуализация: 16.10.2018

Нов клиент

Създаване на профил

Регистрацията носи редица предимства, като ви дава възможност да следите състоянието и историята на поръчките си и да се възползвате от персонализирано съдържание, достъпно само за регистрираните ни потребители.

Продължи

Регистриран потребител